Dronelek

Her er regler og retningslinjer for dronelek. Reglene for droner er også tilgjengelig på nynorsk, engelsk, tysk, spansk, italiensk, japansk, kinesisk, fransk.

Sikkerhet
02.04.201908:29 Sissel

Fem hovedregler

  1. Du skal alltid kunne se dronen, kun fly i dagslys og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder. 

  2. Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt. 

  3. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.

  4. Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter. 

  5. Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer

Forbud mot bruk av droner i verneområder

Alt fugle- og dyreliv er vernet mot forstyrrelser uansett hvor. 

I tillegg kan dronelek forstyrre andre friluftsfolk på tur.

I mange verneområder og nasjonalparker er dronebruk forbudt. 

Fylkesmannen har laget en informasjonsfilm om dronebruk du bør kikke på.

Les mer om dette på Fylkesmannes nettsider.

Infoplakater fra Luftfartstilsynet:

Du skal alltid kunne se dronen. Maksimal flyhøyde er 120 meter over bakken.

Du skal alltid kunne se dronen. Maksimal flyhøyde er 120 meter over bakken.

Droner 5 km

Hold avstand fra lufthavner: Ikke fly nærmere enn 5 km. 

Dronelek og personer

Som dronefører har du fullt ansvar for skader på personer og eiendeler: Fly alltid dronen på en hensynsfull måte!

For mer informasjon om droneregler, klikk her på Luftfartstilsynet.no.