Kunnskap skaper opplevelser

Reiseliv- og opplevelsesnæringene i Lofoten blomstrer. Antall besøkende har nådd nye høyder de siste årene. Flere besøker Lofoten utenfor høysesong. Det etableres nye og spennende opplevelsesprodukter, også på våren, høsten og vinteren. Flere nye hoteller er under planlegging og oppbygging, og det jobbes med felles løsninger for å kunne videreutvikle regionen til både gjesters og lokalbefolkningens beste.

Reiselivsfagskolen, reiseliv
01.04.201908:28 Vegeir
Veien videre?

Det snakkes lite om hvem som skal gi gjestene de unike Lofotopplevelsene i tida fremover. For det er allerede kjent at det er et sterkt behov for kompetente medarbeidere i næringen. NHOs kompetansebarometer viser at 47% av bedriftene som ble kartlagt innen reiseliv- og opplevelsesnæringene sier at de har mistet kunder på grunn av mangel på kvalifiserte ansatte. 6 av 10 bedrifter opplyser at de trenger medarbeidere med utdanning i reiselivsfag. I tillegg er det stor etterspørsel etter folk med god lokalkunnskap, som kan gi gjester nære autentiske opplevelser og være gode Lofotambassadører. Dette forsøker Lofoten reiselivfagskole å gjøre noe med.

Ruster opp til en bærekraftig reiselivsutvikling

«Det er liten tvil om at gode vertskap, kompetente medarbeidere og solid lokalkunnskap både skaper de beste opplevelsene og blir viktige konkurransefortrinn i tida fremover», sier Unni Myklevoll som er avdelingsleder på Lofoten reiselivfagskole. Reiselivfagskolen er Norges eneste offentlig godkjente fagskole innenfor reiseliv og tilbyr yrkesrettet høyere utdanning i Svolvær.

«Dagens reisende krever kvalitet i alle ledd av reisen, så det er viktigere enn noen gang å være faglig oppdatert og kunne levere en merverdi til gjestene våre», sier hun entusiastisk. Hun forteller videre at Reiselivfagskolen derfor har valgt å legge stor vekt på å sette studentene i stand til å produsere kvalitetsopplevelser, med bærekraftsperspektivene i bunnen. «Fremtidens reiseliv skal være bærekraftig. Bærekraft er integrert i alle fagene våre og vi bruker mye tid på å konkretisere hvordan vi kan ivareta både sosiale, økonomiske og miljøhensyn rent praktisk. Bærekraft må være i ryggraden til fremtidens reiselivsaktører!».

Har ansatt flere kandidater fra skolen

På kaia i Svolvær har XXLofoten sine kontorer. Bedriften som i 2012 ble kåret til årets reiselivsbedrift i Norge, har de siste årene valgt å fokusere på «soft adventures» og er opptatt av å skape gode autentiske opplevelser for sine gjester. Geir Martin, som er CEO i bedriften, roser reiselivsutdanningen i Svolvær og mener de har hatt stort utbytte av et samarbeid med skolen: «Vi har vært praksisbedrift for reiselivfagskolen siden starten. Fagene er veldig relevante og styrker fokuset på kvalitetssikring og produktutvikling innen opplevelsesbasert reiseliv».

Alle kandidatene som har vært i praksis hos XXLofoten har fått jobbtilbud hos dem i ettertid. Martin ser en solid utvikling hos studentene i løpet av studieåret: «Det er veldig artig å se hvordan våre praksisstudenter omsetter det de har lært på skolen til praksis her hos oss. Vi ser dette spesielt på dramaturgi, storytelling og i vertskapsrollen».

Tord fikk drømmejobben etter reiselivfagskolen

En av dem som har hatt praksis i XXLofoten er Tord Olav Søderlund fra Lofoten. Han drev i utgangspunktet en sushi-restaurant i Kabelvåg, men hadde lyst på nye utfordringer. «Jeg har alltid vært glad i å være ute i naturen, så da jeg serverte gjester innendørs, så jeg alltid ut vinduene på passerende turistgrupper og ønsket at det var jeg som skulle ta dem med på tur». 

Tord ble ferdig på skolen våren 2018 og har nå fått fast jobb som guide hos XXLofoten: «Jeg var så heldig at jeg fikk jobbtilbud hos XXLofoten da jeg var ferdig på skolen. Nå har jeg drømmejobben og tar gjester med på naturopplevelser hver dag!».

Til daglig er han naturguide, kjører rib og tar gjester med på fisketur med Symra. Han er ikke i tvil om at studiet har gitt han mye: «Det gir en trygg såle å stå på, sånn at man kan ta imot gjester på en bedre måte. Du blir egentlig gjort klar til å være med å utvikle reiselivet. Enten du jobber i bedrift eller har lyst å starte for deg selv, så får du knadd ideer, sortert tankene og får faglig påfyll som kan brukes til å utvikle gode reiselivsprodukter».

 

Lofoten reiselivfagskole har søknadsfrist 15. april 2019

Les mer om skolen på: www.reiselivfagskole.no - tinyurl.com/reiseliv

Søk på skolen på: www.vigo.no

Espen Mortensen
Kristin Follstad
Alex Conu
Kristian Nashaug
XXLofoten
XXLofoten