Nå kan DU bli reiselivssjef i «verdens vakreste øyrike»

Lofoten er en spydspiss i det norske reiselivet. Populært blant turister fra hele verden – et desidert førstevalg når nordmenn skal feriere i eget land. Nå har du muligheten til å innta en sentral rolle i utformingen av et fremtidsrettet og bærekraftig reiseliv i verdens vakreste øyrike. Vi søker reiselivssjef til Lofoten!

Ledig stilling
24.03.202013:04 Sissel

Lofoten er vakkert – for ikke å si billedskjønt. Kanskje ikke så rart at turisttilstrømmingen har skutt i været i takt med delinger av flotte bilder på sosiale medier, og i særdeleshet Instagram.  

Hashtagen Lofoten gir 1,2 millioner treff på Instagram. Mye eller lite? Tilsvarende søk på andre turiststeder i Norge viser følgende: 

Photocred: Alex Conu - visitnorway.com (Reine i Lofoten)

  • #helgeland: 137.000.
  • #kjerag/#kjeragbolten: 43.000/34.000.
  • #tromsø: 882.000.
  • #nordkapp: 97.000.
  • #preikestolen: 194.000.
  • #røros: 11.000.
  • #bergen: 2,8 mill.
  • #trondheim: 1,3 mill.

Av byene på Innovasjon Norges «topp ti-liste over kystbyer i Norge», er det kun #bergen som er brukt mer enn #lofoten. Ut fra dette tør vi påstå at 1,2 millioner Instagram-poster med bruk av hastagen lofoten, er mye. Det bor 25.000 mennesker i Lofot-kommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst.  

Omdømmebygging

En oppgave for den nye reiselivssjefen vil være å bidra i arbeidet med å gjenreise reiselivet etter corona-krisen. Et punkt som naturligvis ikke stod på «oppgavelisten» for noen måneder siden. I en normalsituasjon er det en hovedoppgave for destinasjonsselskapets leder å bygge et godt omdømme for både destinasjonen og næringen. 

– Omdømmebygging går som en rød tråd i jobben, og foregår på flere plan: Ut mot reiselivsbedriftene, som leverandører av gode opplevelser. Ut mot myndighetene, som tilrettelegger av offentlig infrastruktur. Gjennom bevisst og forsvarlig markedsføring ut mot turister og reiseoperatører. Og, ikke minst, ut mot lokalbefolkningen. Lofoten har tatt imot gjester i fiskeriene i tusenvis av år. Turistene må føle seg velkomne i Lofoten, også i fremtiden. Da må vi sikre næringen et godt omdømme lokalt, sier styreleder Svein Helland i Destination Lofoten.  

Daglig leder

Reiselivssjefen er daglig leder i destinasjonsselskapet. Slik sett er det både en daglig leder internt i selskapet og en utadrettet, samfunnsorientert reiselivssjef Helland nå skal rekruttere. 

Hvordan reiselivet i Lofoten skal utvikle seg. Hvordan rolle destinasjonsselskapet skal spille. Hvilke turister det skal satses på. Og hvordan infrastruktur og fellesgoder skal finansieres for å sikre ei bærekraftig utvikling, gode opplevelser og solide lokalsamfunn. Alt dette vil stå på agendaen til den som får jobben som reiselivssjef i Lofoten.  

Forskning foreligger

Jobben med å finne svar og løsninger er allerede godt i gang. De siste årene er det lagt med et betydelig arbeid i forskning på og rundt reiselivet i det som ofte omtales som «verdens vakreste øyrike». Det er etablert en solid plattform som den nye reiselivssjefen kan jobbe videre ut fra.   

– Reiselivet er en viktig del av næringslivet i Lofoten, og godt forankret i både planer og utviklingsarbeid i kommunene. Allerede i 2006 ble det vedtatt en felles Masterplan for reiselivet: Et felles, forpliktende dokument for alle Lofot-kommunene. De senere årene er det igangsatt et eget bærekraftprosjekt i regi av Destination Lofoten. I dette prosjektet inngår både turister, fastboende og næringslivet i respondentgrunnlaget. I 2018 ble det vedtatt en handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling i Lofoten.  «Jakten på Lofoten» er en stedsmerkevareundersøkelse som destinasjonsselskapet står bak. «Lofoten de grønne øyene» er et fellesprosjekt mellom Lofotrådet (regionråd med alle kommunene), Lofotkraft og Destination Lofoten. Summen av alt dette er et solid grunnlag for å ta Lofoten som destinasjon og bosted videre inn i fremtiden, basert på fakta, sier styreleder Svein Helland i Destination Lofoten.  

Forme og påvirke

Internt, på styrenivå i destinasjonsselskapet, er det jobbet med «et omrigg» av både drift, organisering og finansiering. Den nye reiselivssjefen kommer inn på en tid hvor det er mulig å påvirke og forme dette arbeidet.  

– Lofoten er et viktig reiselivsprodukt for Norge. Det vi gjør her, er viktig for landet. Det som gjøres nasjonalt, har betydning for oss lokalt. Reiselivssjefen må evne å framstå på en måte som opprettholder Lofotens posisjon som høringsinstans og premissgiver i råd og utvalg som omhandler reiselivet, sier Svein Helland.  

Samhandling med bedriftene

Å få god relasjon og samhandling med ansatte og ledere i Lofotens reiselivsbedrifter, er likevel noen av de fremste suksessfaktorene i stillingen.  

– Rundt om i hele Lofoten fins det små og store reiselivsbedrifter hvor det legges ned en fantastisk innsats, hver eneste dag, for å videreutvikle Lofoten. Mange av disse anleggene er familieeide og har allerede rukket å gå i generasjoner. Dette er grunnfjellet i vårt reiselivsprodukt. Et grunnfjell som er sterkere, jo større det er. Vedkommende som blir Lofotens nye reiselivssjef må ha gode relasjonsegenskaper og framstå samlende både i næringen og tvers av kommunene, slår styreleder Svein Helland i Destination Lofoten fast.  

Finn ut mer om stillingen og søk via denne linken.

Photocred: Terje Rakke (Reine i Lofoten)