Klimaplanlegging for økt konkurransekraft

Kurstilbud med bio-middel støtte fra Nordland Fylkeskommune

Kurs
25.08.202015:19 Sissel

Klimaplanlegging, et verktøy for de grønne øyene! 

 

Lofotrådet har inngått samarbeid med Footprint om kurs i klimaplanlegging.

 

Reiselivet må være bærekraftig for at Lofoten skal bli et av Norges mest klimavennlige områder, og fortsatt i fremtiden være et godt bosted og en attraktiv destinasjon å besøke. Gjennom økt kompetanse vil store og små bedrifter være i stand til å redusere sitt fotavtrykk, samarbeide om bærekraftige løsninger og bidra til at Lofoten realiserer visjonen om De grønne øyene innen 2030.

 

Målet med opplæringen er å gjøre bedriften kompetent til å selv bruke klimaregnskap og planer for utslippskutt aktivt som strategisk verktøy for å styrke sin konkurransekraft gjennom å utvikle en mer bærekraftig og lønnsom forretningsmodell. 

 

Lofotrådet, Lofotkraft og Destination Lofoten lanserte i februar 2020 «De grønne øyene». I samarbeid med Vågan og Vest-Lofoten næringsforeninger tar vi nå steget videre for å få med næringslivs- og reiselivsaktørene til å samarbeide om et fremtidsrettet og bærekraftig Lofoten. 

 

Bærekraft er en helhet. Små og store aktører må jobbe sammen om løsninger innenfor mange områder for å oppnå visjonen om De grønne øyene. Da må vi løse utfordringer knyttet til  forretningsmodeller, drift og verdikjeder hos hver enkelt. Disse løsningene begynner med å forstå utfordringene.  

 

Footprint ønsker å bidra til denne innsatsen ved å utstyre aktørene med et verktøy for å gjenkjenne sine utfordringer knyttet til klima- og miljø, som også gjør det enklere å planlegge lønnsom omstilling på kort og mellomlang sikt.  ​

 

Fylkeskommunen gir tilskudd

Nordland fylkeskommune kan støtte opplæringen gjennom den nasjonale ordningen med BIO-midler, som skal være med å bidra til kompetanse i bedriftene, heller enn permitteringer. Det er små og mellomstore bedrifter som kan søke, og i år prioriteres særlig reiseliv og andre næringer som er utsatt på grunn av koronaviruset. 

 

 Kurset skal bidra til å øke bedriftens klimakompetanse: 

  • hvordan påvirker bedriften klimaet? 
  • hvordan setter du opp bedriftens klimaregnskap, 
  • hva har dette å si for din bedrift? 
  • hvilke utfordringer dette fører til at dere må løse? 
  • hvordan dere kan jobbe med egen strategi for å løse dem.

I tillegg vil økt kompetanse og felles grunnlag og begreper om klimainnsats gjøre det lettere å samarbeide mot målet om et bærekraftig reiseliv og næringsliv i Lofoten. 

Kursbeskrivelse

, click to open in lightbox