Lofoten og Kunsten

- Et øyrike fylt med kunstopplevelser.
En reise til Lofoten kan også være en reise i kunstens verden, i fortid så vel som i nåtid.

Inspirasjon
20.03.202011:35 Sissel

Se full oversikt over alle kunstopplevelser i Lofoten her.

EN LANG TRADISJON

Gjennom historien har Lofoten fascinert og inspirert utallige kunstnere. Et av de mest kjen- te eksemplene er den ameri- kanske forfatteren Edgar Al- lan Poe, som allerede i 1841 skrev novellen I Malstrømmen der handlingen er lagt til den sterke Moskstraumen utenfor Lofotodden.

Allikevel er billedkunsten den kunstarten Lofoten er ster-kest forbundet med. 

En historie om den visuelle kunsten i Lofoten kunne begynne helt tilbake i steinalderen, med de 3000 år gamle hulemaleriene vi kan se i Revsvika. Beve- ger vi oss framover mot vår egen tid, var det rundt midten av 1800-tallet at kunstnere for alvor fikk øynene opp for Lofoten. Det var på denne tiden vill, urørt og dramatisk na- tur ble oppdaget som et interessant motiv, og dette fant kunstnerne i stort monn i Lofoten.

Maleren Christian Krogh, den gang en ledende skikkelse i norsk kunstliv, besøkte Lofoten i 1896 og skrev blant annet:

«Vanskelig – vanskelig å male dette! Å få frem høyheten, storheten og naturens ubønnhørlige, ubarmhjertige ro og likegyldighet. Men det lar seg gjøre, og oppgaven er stor.» 

ET LEVENDE KUNSTMILJØ

Mange kunstnere fulgte Kroghs oppfordring, og mange fulgte etter dem igjen. Noe som er spesielt i Lofoten er at denne lange tradisjonen lever videre i dag, og at nye gene- rasjoner av kunstnere og kunsthåndverkere hele tiden har søkt seg til øygruppa. Det sies at Lofoten er et av stedene i Norge med flest kunstnere per innbygger. Og det synes.

Mange kunstnere har sine egne verksteder, glasshytter, gallerier og utsalg, som er åpne for publikum. Lofoten har også en rekke museer og visningssteder med ulike profiler og skiftende utstillinger. Mens du hos Galleri Lofoten kan se kunst fra Christian Krohgs samtid, byr den private kunst- hallen Kaviar Factory på internasjonal samtidskunst du ellers møter i ledende gallerier i verdens metropoler.

Kaviarfactory - John Stenersen

At Lofoten også rommer vår samtids søkende og utforsken- de kunst er også Lofoten internasjonale kunstfestival et eksempel på, festivalen er en av Norges eldste og viktigste kunstbiennaler. Og i Lofoten finner du også fem av skulp- turene i prosjektet Skulpturlandskap Nordland, et utendørs skulpturprosjekt med 36 kunstverk, laget av kunstnere fra 18 land, plassert ut i et 40.000 kvadratkilometer stort om- råde.

Kunsten har preget Lofoten, og Lofoten har preget kunsten, og slik vil det fortsette. Til glede og inspirasjon for kunst- nere, besøkere og lofotværinger.

Se en oversikt over galleri og kunstsenter i Lofoten her.

Kaviarfactory - John Stenersen