Vi byr gjerne på Skrovastillheten

«Stillheita i naturen og fråværet av støy er viktig for helsa og livskvaliteten til mange». Miljødepartementet mai 2017

Artikkel
17.07.201812:31 Hege

Stillhet regnes som totalt eller relativt fravær av lyd. Begrepet skildrer det motsatte av bråk og ifølge wikipedia er det omgivelser hvor lydnivået ikke overstiger 20 decibel som betraktes som stillhet. Målt etter støyplageindeksen (SPI) står industri, bygge- og anleggsvirksomhet, flytrafikk og togtrafikk hver for 5% av den totale støyplagen. Direktoratet for naturforvaltning, Statens forurensningstilsyn og Norsk forening mot støy inviterte til en konferanse i 2006 på Helsfyr, som hadde til hensikt å sette fokus på Stillhet og ro - verdier og kunnskap. Målet med konferansen var å synliggjøre verdier og utfordringer knyttet til naturressursen stillhet og ro.  Jeg vet ikke hva som kom ut av den konferansen, men jeg tror ikke vi trenger gå på konferanse for å vite at stillhet og ro er viktige faktorer. Når kinesere og japanere kommer nordover (erfaringsfeltet er Lofoten og Berlevåg), sier de at det er nettopp stillhet og fravær av lys de syns er mest eksotisk (aurora og rein er sikkert også høyt oppe). I dag trekker flere og flere folk til naturen, til fjellet og havet og der støyen er mindre. Det oppleves som frihet å være i naturen og naturens mulighet til å oppleve stillhet.

Erling Kagge polfarer og forlegger, har skrevet boken «Stillhet i støyens tid. Gleden ved å stenge verden ute2 (2017). Kagge mener vi lever i støyens tid og at «digital støy» i form av forstyrrende inntrykk fra smarttelefoner, chatter, lesebrett, internett og andre verktøy gjør oss tilgjengelige og vi mister forholdet til stillhet.

«Det er rart med stillheten i skogen, den er aldri et fravær av lyd, aldri tom og skremmende, slik den kan bli det i lukkede rom. Du hører trærnes mjuke riksing i vinden, en korsnebb fløyter sin vemodige tone, og hakkespetten trommer lydt på en tørrhara, – men summen av det hele er likevel stillhet, en stor ro som kjærtegner trommehinnene og lar deg høre livet brenne i deg som suset av flammen på et lys. Denne levende stillheten er en stor og dyp verdi. Vi kan være glad vi lever i et land hvor det enn så lenge finnes rom nok, tonende lydrom av avstand rundt stillhetens klare tone.»  sier Hans Børli i Den levende stillhet.

Stillhet er ikke fravær, stillhet er nærvær av det du mistet i bråket. Stillheten tvinger oss forsiktig til å møte oss selv. Den hjelper oss til å starte sorteringen av det som tilhører oss mener diakon Hans Eskil Vigdel i en kronikk i Stavanger Aftenblad. Vi mennesker jages nærmest konstant av lyd og synsinntrykk, mener han. Og han har selvfølgelig rett. Lyder og synsinntrykk kan gjøre oss slitne.
Utsettes vi for stillhet overtid blir man vant til stillheten, tankene roer seg og klarner. Det lille kreative rommet inni deg vokser når du våger stillheten, og du vil kanskje oppdage storhet i deg som du ikke ante fantes. Ditt indre kreative rom kan bli stort som en katedral med refleksjonens gjenklang, med god plass til deg og alle opplevelser, tanker og følelser. Stillheten tvinger oss forsiktig til å møte oss selv. Den hjelper oss til å starte sorteringen av det som tilhører oss forteller Vigdel videre.

Fred and Ro. Da jeg jobbet med Fredskorpset hadde vi for unge fra land i sør, som kom til oss i nord på arbeidsutveksling, et kulturforståelsesurs i hva nordmenn gjør og er. Fred and Ro var to viktige elementer, for dette med fred og ro er ikke umiddelbart noe en person fra Pakistan, India eller Tanzania forstår og har tanker om.

I de siste 8 åra har jeg befunnet meg på plasser der stillheten er en stor del av hverdagen. Hakkespetten på ei furu høres milevis i en liten bygd som Bjelland, Brønnbåten eller vifta til Ellingsen gir ikke støyforurensing mer enn vi tåler på Skrova, hvor bilstøy eller annen urban støy er nesten fraværende. Dunkene fra en fiskebåt i Berlevåg går greit, men måsenes hyling og trailerne med motorer på må finne egna steder å bråke, syns Berlevåginger. Ingen av oss hadde taklet støyen fra Tokya, Bejing elelr New York.

Blant de mest populære appene Iphone tilbyr, er 20 sekunder med regn som faller på blader (som skal gi en indre ro og en form for stillhet). Jeg har tatt opp 20 sekunder med fuglekvitter fra mitt drømmested på Kreta og 20 sekunder med hav som skyller over småstein. Vi fortsetter å lete etter stillhet. Indre og ytre, slik at vi kan finne roen.

«Skrova pleier å være helt stille om kveldene. Med unntak av vinden, og et kjøleaggregat eller en vifte som alltid går utenfor Ellingsenbruket, hører man sjelden noe. Måkene er det nesten aldri bråk med, de får jo mat nok». Morten Strøksnes (Havboka 2015 - les mer om den her.)

I Skrova tar vi indre og ytre stillhet som en selvfølge. Flere turismebedrifter tilbyr kajakpadling, seiling, stillferdige indre og ytre reiser. Her i Skrova byr vi gjerne på litt stillhetspåfyll; yoga, seiling, kajakk, turer inn på landet eller opp til fjellet. Det viser seg å være veldig populært. En tur innpå landet eller opp på fjellet med frihet fra støy, er nok mer enn en virkelighetsflukt. Kajakpadling i lagunen, eller seiling ut av Skrova kan gi deg den roen du trenger Strender helt fri for støyforurensing. Vi er stolte over Skrovastillheten og deler den gjerne med andre. Klikk på linken her for å finne en aktivitet som passer deg: https://lofoten.info/no/skrova 

Skrevet av Liz Rekve

Michal Kraus
Skrova
, click to open in lightbox
Johnny Leo Johansen
Stille kveld i Skrova
, click to open in lightbox